Breaking News

02 d’agost 2013

EL POTENCIAL DE LES FAMÍLIES PER CANVIAR L'ESCOLA


La Fundació Bofill va presentar fa uns dies El potencial de les famílies per canviar l’escola, el resultat d’una enquesta a 1.228 AMPA de Catalunya (més del 40% dels centres educatius) i a 1.508 directors de centres públics que imparteixen escolarització obligatòria. L’enquesta aporta per primera vegada dades sistemàtiques i rigoroses sobre l’activitat de les associacions de pares i mares d’alumnes i contemplen conjuntament escola pública i concertada, a primària i secundària.

Els resultats que es presenten responen a preguntes com: quantes AMPA hi ha a Catalunya? Quantes famílies mobilitzen? Quina aportació fan les AMPA als centres educatius? I a les famílies? Què fan i què voldrien fer? És cert que els equips directius tenen relacions conflictives amb les AMPA? Quina valoració fan els equips directius de la participació de les famílies? Hi ha diferències entre les AMPA dels centres públics i les dels concertats?

Les dades desmenteixen alguns tòpics sobre la feblesa de les AMPA i posen de manifest la distància entre el poc reconeixement públic que reben i l’aportació real i potencial d’intervenció de les AMPA en el sistema educatiu. 

Algunes de les conclusions de l’estudi:

  • L’AMPA gaudeix de bona salut: el 97% dels centres en tenen i agrupen més de 400.000 famílies, el 80% de totes les famílies d’escolars.
  • El 70% de les AMPA participa en la gestió del subministrament de llibres escolars, la qual cosa suposa un estalvi a les famílies. L’activitat de l’AMPA contribueix a la conciliació familiar i laboral: el 45% de les AMPA ofereixen el servei de menjador i el 63% l’acollida matinal (centres de primària). El 84% de les AMPA organitzen activitats extraescolars.
  • Les AMPA, lluny de trobar-se col·lapsades, valoren positivament la seva gestió i aspiren a ampliar-la. A més, les famílies voldrien participar més en la gestió dels centres educatius: el 70% consideren que l’AMPA hauria de participar en la programació anual del centre i un 60% en el procés d’elecció del director.
  • El 60% dels equips directius creuen que l’AMPA fa una aportació valuosa a la qualitat educativa de l’escola.
  • El 67% de les AMPA indica que la falta de recolzament econòmic per part de l’administració perjudica el seu funcionament.

L’enquesta a les AMPA de Catalunya forma part del projecte “Famílies amb veu”, una iniciativa de recerca-acció per conèixer i analitzar en profunditat la quantitat, qualitat i potencial d’aportació de les famílies al lideratge del sistema educatiu a Catalunya. Està impulsat per la Fundació Jaume Bofill amb les principals federacions de pares i mares d’alumnes de Catalunya.

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar