Breaking News

09 de gener 2014

EDUCAR PER PROJECTES: UNA ALTRA MANERA D'APRENDRE ÉS POSSIBLE

El sistema d'aprenentatge per projectes està cada vegada més implantat en escoles públiques, concertades i privades del país.

Foto: Isabel Permuy
Els centres que segueixen aquesta metodologia tenen els mateixos continguts curriculars que la resta, amb la diferència que els estudiants no tenen un llibre per a cada matèria, sinó que són els mestres els que elaboren els materials, adaptant-los al grup d'alumnes, i marcant els ritmes de treball o reduint les activitats, segons els interessos i les necessitats del nen, protagonista absolut del seu aprenentatge. Aquesta és, a grans trets, la filosofia del mètode educatiu per projectes, un sistema cada cop més seguit tant per escoles públiques, com concertades o privades al nostre país. 

Són centres que han optat per aquest tipus d'aprenentatge perquè veuen en ell molts beneficis que, al seu parer, no proporciona l'escola tradicional. "Diguem que arribem als continguts, que són els mateixos que els dels altres col·legis, d'una manera diferent", explica Jana Tarrida professora de l'escola concertada Colegio Estudiantes las Tablas de Madrid, i apassionada d'aquest sistema d'aprenentatge. 

I, en què consisteix aquesta altra manera d'arribar al coneixement? "Per a arribar als continguts utilitzem les intel·ligències múltiples del psicòleg Howard Gardner, qui sosté que tot ésser humà té vuit intel·ligències. L'escola tradicional, per contra, utilitzava bàsicament dues intel·ligències, la lingüística i la matemàtica. Nosaltres treballem les vuit, perquè pensem que tots els alumnes, des de la vessant en la que més destaquin poden arribar al coneixement", ressalta Tarrida, formada al Col·legi Monserrat de Barcelona, pioner en aquest sistema a Espanya.  

Un altre dels punts forts d'aquesta escola madrilenya és l'ús de les "destreses del pensament", de Robert Swartz, per a fomentar la creativitat i el pensament crític del nen, del que ja parlarem un altre dia.

Al CEIP Príncipe de Asturias de Madrid, han optat pel que ells anomenen "Plans de Treball". Per a Lola Gutiérrez, la seva directora, la informació pot arribar a través de diferents camins, sempre relacionats amb el tema que s'estudia. "No només amb els llibres, que també, sinó amb diferents recursos: revistes, software, fotos o material fet pels propis alumnes que es deixen en un lloc de l'aula i que es poden consultar en qualsevol moment". 

La feina del professor 

Aquest sistema de treball ajuda al mestre a reflexionar constantment sobre la seva feina, i li exigeix molt més esforç. "És un fet que aquest tipus d'ensenyament requereix moltíssima més implicació per part del professor, perquè enlloc de seguir un llibre, ha d'estructurar tots els continguts -reconeix la coordinadora del col·legi privat Everest School de Monteclaro, Lola Gutiérrez-, però també és cert que és responsabilitat de l'educador no deixar que el desig d'aprendre, innat en els nens, es perdi, sinó al contrari, que es potenciï i deixi espai a la genialitat i creativitat de cadascú. I això és el mes important que aquesta metodologia proporciona".

Els beneficis d'aquest sistema

L'objectiu de treballar per projectes és aconseguir que l'alumne vegi com el seu aprenentatge té un perquè a la vida real. "Així serà molt més fàcil que retingui aquests coneixements", assegura Lola Gutiérrez, coordinadora d'infantil de l'escola Everest School. "Potencia molt el sentit crític del nen, la creativitat, el saber treballar en grup, la motivació per aprendre... tot això fonamental per a la vida laboral a la que s'hauran d'incorporar en el futur", afegeix la professora Jana Tarrida. De fet, conclou, "volem preparar-los per a aquelles feines que ni tan sols existeixen avui dia".

La fita de la comprensió a l'aula

La major satisfacció de tot mestre, de tot professor, és comprovar que els seus alumnes comprenen, gaudeixen aprenent i són capaços d'explicar què han aprés en altres contextes, perquè per a això és l'ensenyament. 

Estem acostumats a sentir parlar de projectes en àmbits molt diferents, però en ensenyament, què és un "Projecte"? És una manera concreta, d'acord a un esquema bàsic, d'organitzar el treball sobre un tema (concepte, idea, matèria, teoria..) per a aconseguir una bona comprensió d'aquest per part de tots els alumnes. 

Preparar-lo requereix seguir un procés: 

Una vegada triat el tema, el mestre -o millor, l'equip de mestres- ha de trobar el "tòpic generatiu", és a dir, un títol suggerent per a l'alumne que centri el tema. Com el títol acostuma a ser ampli, és necessari concretar-lo a partir de les "fites de comprensió bàsiques", temes que es consideren fonamentals que treballin els alumnes. I encara és convenient definir els "fils conductors", unes fites de comprensió més àmplies que els alumnes han de desenvolupar.

Per a la comprensió del tema escollit (no oblidem que "comprendre" està més en la línia de "saber fer" que la de "només saber") és necessari planificar moltes i diferents activitats relacionades amb les fites de comprensió que ens hem marcat i els fils conductors, per a poder oferir a tots els alumnes la possibilitat d'expressar el que han aprés i aplicar-ho, d'acord a les diferents intel·ligències que posseeixen.

Tots posseïm intel·ligències diferents, reconèixer les diferències és acceptar i incloure la diversitat. Treballar un tema acadèmic a l'aula -infantil, primària, secundària, batxillerat- a partir d'un projecte és una manera pràctica i eficaç d'afavorir la comprensió en cada alumne. 


Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar