Breaking News

18 d’octubre 2012

MÉS MATERIAL MATEMÀTIC...

Continuem presentant materials i activitats per a l’aprenentatge de les matemàtiques a infantil, primària i inici de la secundària, amb esperit divulgatiu, i per a veure i entendre quines són les "altres maneres" d'aprendre.

Els materials manipulables no tots tenen el mateix paper, n’hi ha que tenen per objectiu simplement visualitzar les propietats numèriques, o geomètriques (que són abstractes) però d’una manera que generen nocions o conceptes (de nombres, d’operacions, de figures, cossos y transformacions geomètriques, de fraccions, etc...). Entre aquests destaquen els de relacionar quantitats, a infantil, i els “reglets numèrics” a primària y secundària.

Altres materials no generen coneixements nous, sinó que potencien capacitats o competències matemàtiques bàsiques; entre aquests destaquen els que s'empren per treballar la lògica, l’atzar i alguns problemes.

Finalment n’hi ha d’altres, la majoria dels quals s'anomenen “jocs”, o simplement activitats, que serveixen per practicar i consolidar allò que ja s’ha après.

Però no són els materials per ells mateixos els que generen coneixement, sinó que és l’acció dels nens i nenes sobre els materials la que el produeix, sobre tot quan és empesa i ben acompanyada, i completada per l’expressió verbal dels alumnes.

Per quan els nostres fills i filles ens parlen de la balança, dels tangram, de les "boletes"...

PERLES DAURADES de M. MontessoriDescripció: El material de Les Perles Daurades dissenyat per Maria Montessori per a il·lustrar el Sistema Decimal, consisteix en una única perla que representa la Unitat, la barra formada per 10 unitats que representa la Desena, el quadre format per 10 desenes que representa la centena i el cub format per 10 centenes que representa la Unitat de Miler.
Aquest material també està compost per targetes blanques amb els números corresponents: 1, 10, 100, 1000. Cadascuna de les jerarquies està impresa en diferents colors.

Utilitat: Visualitzar el Sistema Decimal, treballar el significat de la unitat, la desena, la centena, el miler... . Pràctica amb material concret i realització d'operacions matemàtiques. Per exemple el "joc del Banquer" que requereix intercanvi de perles daurades: A la gran quantitat de material que el nen utilitza en aquest joc, se l’anomena Banc. Els nens utilitzen el Banc quan volen canviar unitats a desenes, desenes a centenes, centenes a milers o viceversa.

BALANCES MATEMÀTIQUES

Descripció: Balança de dos braços amb numeració i peses.

Utilitat: Donar l'oportunitat de treballar amb el concepte d'igualtat, a partir de situacions quotidianes i la seva traducció en conceptes matemàtics. Suma i multiplicació.  Entendre la relació entre l'equilibri dels braços de la balança i la igualtat establerta per la descomposició dels nombres.

GEOPLANS

Descripció: El geoplà és un material per construir polígons o, millor dit, línies poligonals.


Utilitat: Construir polígons de diferents característiques, prèviament descrits, i les seves diagonals. Analitzar la posició d'aquestes. Comparar les longituds dels costats i les àrees de les figures, segons les unitats que ens defineixen els claus de la base de cada geoplà. A Internet podem trobar alguns geoplans virtuals, aquí en teniu un.

Hem parlat de materials matemàtics però hi ha moltíssims materials per a treballar totes les àrees, lectura, escriptura, comprensió...,  tot un descobriment quan entens el seu plantejament i les seves utilitats.

Continuarem informant...

Article relacionat... COMPETÈNCIA MATEMÀTICA .

Reaccions:

1 comentari:

  1. Això de les perles m'ha sorpres, tant senzill i tant evident... Si a nosaltres ens ho haguessin ensenyat així potser no hauria odiat tant les mates.

    ResponElimina

Gràcies per comentar