Breaking News

02 de desembre 2016

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE L'ESCOLA

Foto:
Divendres dia 18 de desembre es va presentar el projecte executiu de la nova escola El Vinyet. Hi van assistir representats de la Corporació, dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a la Catalunya Central, en Joan Ramon Dacosta, l’arquitecte projectista i responsable d'obres del departament, l’equip de gestió del Centre i dos membres de la junta de l’AMPA.

Les obres podrien començar el juny del 2017

El primer a dir és que ja hi ha dates concretes per la seva execució. El projecte definitiu estarà enllestit el mes de gener del 2017, tot seguit se seguiran els tràmits administratius per la seva licitació pública i les obres podrien començar l’estiu del 2017. A partir del seu inici, el termini d’execució previst és de 18 mesos. El pressupost de l'obra supera els quatre milions d’euros.

Pel que fa al projecte constructiu, és essencialment el mateix que es va presentar l'any 2014.
El Departament ha plantejat un conjunt molt eficient energèticament, que pretén assolir un consum molt baix i que ha de servir de model per futures escoles. Per aconseguir-ho, i a banda de les orientacions adequades i els aïllaments adients, en la façana que donarà als patis i pistes esportives es construirà un porxo cobert per plaques solars, i la calefacció, per terra radiant, s’alimentarà amb una caldera de biomassa. El projecte fa bona impressió i, amb algunes modificacions, es podrà adaptar a la línia pedagògica de l’escola. Cal agrair la predisposició del Departament a escoltar les propostes de l’escola per adaptar alguns espais. Quan es disposi del projecte definitiu i dels plànols i imatges, farem una presentació a l’escola per a que totes les famílies el pugueu conèixer. 

L’escola estarà formada per dos edificis, un destinat a aules i serveis comuns i l’altre a gimnàs i sala multiusos. 

Quant a l’edifici principal, tindrà dues plantes. A la primera hi haurà tres aules per a preescolar, el menjador amb cuina completa, l’aula de psicomotricitat dels petits, la biblioteca i serveis comuns (despatxos, consergeria, etc.), i a la segona hi haurà les aules de primària i altres serveis. El projecte ha volgut separar el grup de petits de la resta de cursos, tal i com ja es fa actualment a l’escola, mitjançant unes portes corredisses que permeten tancar-se completament al passadís i, a través d’una comunicació interior entre aules, funcionar de manera independent. Els lavabos de les classes són accessibles tant des de l’interior de l’aula com des del pati. El pati de petits, separat del de la resta de cursos, estarà format per dos espais, un amb terra tou de cautxú i un altre destinat a sorral. 

Pel que fa a la planta superior, hi ha sis aules (una per a cada curs de primària), a més de la sala de mestres i d’altres, com una destinada a sala d’informàtica i tres a desdoblaments. Ja sabeu que al Vinyet es treballa per comunitats i no pas amb grups classe de la mateixa edat, i que actualment per cadascuna de les tres comunitats (petits, grans i mitjans) hi ha quatre o cinc grups, per la qual cosa sis aules per primària no serien suficients inicialment atès el nombre d'alumnes actual de l'escola. No obstant, hi ha la possibilitat adaptar altres espais per fer-los servir com a aules, com la sala d’informàtica. És força interessant que al passadís s’hagin previst dos espais entre aules per instal•lar-hi taules o equipaments i que la canalla els pugui fer servir per treballar fora de les seves classes.

Quant al gimnàs, està pensat per fer-lo servir també com a sala multiusos, i per això hi ha previst un escenari. Els lavabos i vestuaris també tenen accés directe als patits. 

La zona de patis està formada per una pista esportiva situada davant del gimnàs, pels espais destinats al grup de Petits i per un pati gran comunitari (Mijans i Grans), amb una zona en què està previst plantar-hi arbres. Va agradar el fet que en la part principal del pati el ferm sigui de sauló amb una bona part deixada natural i que no hi predomini el ciment.

En definitiva, veiem ja la llum al final del túnel i tenim dates concretes d’inici i finalització de les obres, per tant estem molt contents!!!

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar