Breaking News

26 d’octubre 2016

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2016

Com ja sabeu, aquest any hi ha eleccions al CONSELL ESCOLAR per a fer el relleu de dos membres del sector famílies, fet al que hem de donar molta importància atès que aquests representen totes les famílies de l'escola en el principal òrgan de govern del centre escolar.

El consell escolar de centre està format per: 
  • La directora
  • La cap d'estudis
  • 3 mestres elegits pel claustre
  • 3 pares/mares d'alumnes
  • 1 representant de l'Ajuntament
  • 1 representant de l'AMPA
  • El secretari del centre amb veu però sense vot
  • 1 representant del personal no docent
  • Les eleccions es duran a terme el dimecres 30 de novembre a les 16:30h (cal presentar el DNI per votar) i les persones interessades podeu presentar les candidatures com a data límit el 14 de novembre. 
  • Si no es presenta cap candidatura, l'elecció es fa per llistes obertes, tots els pares/mares són elegibles. Els que obtinguin més vots el dia de les votacions podran acceptar el càrrec o renunciar-hi. En cas de no acceptar el càrrec es notifica al següent més votat fins que s'arribi als 3 representants del sector pares/mares.
Per què és important votar al consell escolar del centre?

El consell escolar té com a principal missió debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre (projecte educatiu, pla anual, pressupost, etc.). Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, equip docent, pares i mares, personal d'administració i serveis, etc.

Recordeu que és molt important que les famílies hi participem, per fer sentir la nostra veu i reforçar la nostra presència en el funcionament i decisions del nostre centre educatiu.

FORMES PART DE LA COMUNITAT EDUCATIVA, PREN PARTIT!

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar