Breaking News

04 d’abril 2014

S'IMPLIQUEN LES FAMÍLIES A L'ESCOLA? XIFRES QUE DESMUNTEN TÒPICS.

Dimecres, 2 d'abril, es va presentar a Barcelona el llibre: Com participen mares i pares a l’escola? Diversitat familiar i d’implicació en educació, a càrrec d’Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, i Marta Comas, directora del projecte «Famílies amb veu»La tasca desagraïda de les AMPA

El director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, va recordar l'enorme quantitat de recursos humans i materials que mouen les AMPA, i la tasca impagable que duen a terme per posar serveis bàsics com el menjador, els llibres de text i moltes activitats extraescolars a l'abast de moltes famílies que, d'una altra manera, no se'ls podrien permetre. 

Les AMPA –reflexionava Palacín– tenen unes xifres de voluntaris excel·lents comparades amb altres agents com ara els sindicats i les ONG, però reben molta menys atenció mediàtica i política. Tan gran és la manca de reconeixement –alerta el director de la Fundació Bofill–, que, tot i la seva feina a favor de l'equitat, des del 2011 ja no reben cap subvenció.


Les xifres de la participació de mares i pares en educació que desmunten tòpics

La recerca constata que la implicació de les famílies en la vida escolar és cabdal a l'hora de determinar l'èxit o fracàs escolar dels fills. Però la participació familiar també és un factor clau de la qualitat educativa, que reverteix en la satisfacció i el compromís dels professors i afavoreix el centre educatiu en general.

L'enquesta ha estat realitzada a 1.500 famílies amb fills escolaritzats de 0 a 16 anys que garanteix arribar a tots els perfils de famílies, des de les més actives a l'escola fins a l'anomenada majoria silenciosa.

Els resultats desmenteixen el tòpic que mares i pares no participen i ens indica que les famílies són presents en el dia a dia dels centres educatius. La gran majoria va molt més enllà del seguiment i implicació vinculada únicament al seu fill/a, i cada cop són més conscients de la seva valuosa aportació a l'escola.


Algunes de les conclusions de l'estudi són les següents:

  • Mares i pares estan interessats en l'escolarització dels seus fills: el 74% supervisen o ajuden sovint o sempre als seus fills amb els deures, el 89% s'ha reunit amb el tutor o tutora del fill/a, i el 95% han assistit a la reunió d'inici de curs.
  • El 29% de les mares i els pares participen activament amb i per l'escola, ja sigui a través de l'AMPA o de comissions de treball.
  • Els factors que més condicionen la participació són: el nivell d'estudis dels pares (com més estudis, major és la participació), els ingressos (un menor capital econòmic dificulta la participació), la monoparentalitat (les dificultats de conciliació dificulten la participació), i l'origen dels pares (les famílies d'origen estranger participen menys).
  • Només el 15,6% de les famílies no són sòcies de l'AMPA. D'aquestes, el 36,3% de les famílies de centres públics al·leguen que és per motius econòmics (no poden pagar la quota). 
Més enllà de detectar els obstacles a la participació de les famílies, el treball fa propostes d'actuació per potenciar la seva implicació, dirigides tant als centres educatius com a l'administració i a les mateixes famílies.

Si voleu consultar l'informe complert, el teniu AQUÍ

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar