Breaking News

02 d’abril 2013

MATERIAL MATEMÀTIC: LA TAULA PERFORADA


La taula perforada és un material per a realitzar càlculs matemàtics composat per una taula de fusta, que sol ser quadrada i foradada, i un munt boletes de colors. Les boles solen ser de fusta, de diferents colors i cada color representa una xifra; així les boles verdes són les unitats, les blaves són les desenes i les vermelles representen les centenes. Per a xifres més grans s'utilitzen boletes d'altres colors i per als decimals s'utilitza el mateix codi de color però amb boletes de diàmetre més petit.

Amb aquest material es poden resoldre un gran nombre d'operacions matemàtiques: sumes, restes, multiplicacions, divisions, arrels quadrades,...

Representar els nombres és fàcil, es col·loquen les boles corresponents a cada xifra. Per exemple, el 395 es rep amb 3 boletes vermelles, 9 boletes blaves i 5 boletes verdes.


Per a sumar, es representen els sumands, s'agrupen per colors i es compten, fent els canvis necessaris; 10 boletes verdes equivalen a una boleta blava, 10 boletes blaves es canvien per una de vermella,...

Aquest material és molt abstracte i, pel que sembla, prèviament s'ha d'haver treballat molt el concepte d'unitat, desena i centena, atès que aquí el 10 sembla igual que l'1.

Per a la iniciació a la divisió amb taula perforada, hi ha material específic, per a fer més entenedor el concepte. Així doncs en aquests nivells inicials trobem dos tipus de taula perforada, una per a fer divisions i una altra per a fer multiplicacions, tot i que en el fons, l’eina és la mateixa. 

LA DIVISIÓ
Comencem amb la taula perforada de 81 forats, per a fer divisions fins a 9 divisors.


Volem dividir 27 entre 3

1. El nombre de forats al capdamunt de la taula és el dividend. 
2. Col·loquem 3 peces al dividend i repartim les 27 boletes entre 3.
3. La columna de l’esquerra ens dóna el resultat, un cop repartides les boles, que és 9.

Si dividim 27 entre 8, col·locarem 8 peces al dividend i repartirem entre els 8 les 27 boletes, veurem que ens en sobren 3, que correspon al residu de la divisió (sense entrar en decimals)Aquí teniu un exemple en vídeo, penjat a http://www.myworksmontessori.com/, en anglès.


LA MULTIPLICACIÓ
Materials: Placa perforada amb 100 orificis en files de deu . 
Al costat esquerre de la placa hi ha una petita finestra amb una ranura per a la inserció d'una targeta de nombre. Conjunt de targetes de números 1 a 10, un comptador, 100 boletes vermelles.


Els números de la part superior són el multiplicador, la ranura de la part esquerra de la placa és per al multiplicant.
Volem multiplicar 5x2
Col·loquem el cercle vermell sobre el número dos.
Col·loquem cinc boletes a cada fila. 
La suma de les boles ens dóna el resultat, 10. 


Representació de la taula del 6: 6x1=6, 6x2=12, 6x3=18,...


Bibliografia:
http://www.infomontessori.com
http://seeducansolos.wordpress.com
http://blog.montessoriprintshop.com/

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar