Breaking News

04 de juny 2010

BUTLLETÍ INFORMATIU DE L'AMPA - Núm. 1

FULL INFORMATIU DE L'AMPA DE L'ESCOLA DEL VINYET

Aquest full informatiu ha sorgit arran d'adonar-nos que de tota la feina i decisions que es prenen des de l'AMPA, molt poques arriben a les families. Els objectius que pretenem assolir són:
  1. Informar a les famílies de les activitats de l'AMPA.
  2. Aportar informació i dades que provoquin reflexió i permetin prendre decisions sobre el futur educatiu dels nostres fills i filles.
  3. Coordinar la informació escolar amb l'Equip directiu de l'Escola.
ACTE DE LA PRIMERA PEDRA:
És un acte que es va proposar en l’assemblea extraordinària del passat mes de Gener i que ha estat impulsat per la Comissió. Per motius climatològics es va suspendre i s’ha traslladat al dia 20, coincidint amb la celebració de la festa de final de curs. 
 
REUNIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE SOLSONA 10 DE MAIG:
Reunió amb l'Il•lm. Sr. Alcade de l’Ajuntament de Solsona, el Sr. Martí Abella i la Sra. Encarna Tarifa amb el President i altres membres de l’AMPA. La reunió tenia com objectiu conèixer la situació actual pel que fa a l'evolució de la urbanització de la Cabana del Màrtir i altres temes, com ara l'ampliació de zona d'esbarjo de l'escola actual i altres temes de caràcter ordinari que es detallen a continuació.
  1. Es va demanar a l’Ajuntament la possibilitat d’avançar al màxim, dins de les seves disponibilitats pressupostàries, els imports pendents de pagament d’anys anteriors. L’Ajuntament estudiarà el cas i intentarà donar resposta a aquesta qüestió.
  2. Ampliació del pati de les instal·lacions actuals: El nombre de nens i nenes anat augmentant al llarg d’aquest anys i per aquest motiu s’ha traslladat la petició d’ampliar la zona de lleure. Des de la corporació local se’ns informa que existeix un conveni de col•laboració entre l’ens local i l’ESPAIGUA. L’Ajuntament valorarà la nostra petició i durà a terme les gestions que cregui oportunes per tal que els infants puguin disposar del màxim d’espai d’esbarjo, però tenint en compte els possibles compromisos adquirits amb l’ESPAIGUA.
  3. Aire condicionat mòdul de Primària: Es va demanar que els nous mòduls prefabricats disposin dels mateixos serveis que els actuals mòduls de P5.
  4. Adequació tercera planta edifici el Vinyet: S’ha demanat a l’Ajuntament de Solsona que les obres de millora de la tercera planta puguin donar resposta als dèficits actuals en matèria d’equipaments, com per exemple la necessitat de disposar d’un gimnàs i d’un espai polivalent per realitzar activitats extraescolars, o bé en cas de pluja. També se’ls va traslladar la possibilitat de poder equipar els espais amb el material necessari en funció de diferents ajuts, sempre i quan sigui possible.
  5. Estat actual urbanització carrer de l’escola: INCASOL va cedir l’ús de la propietat del terreny on s’ha d’ubicar la nova escola en un futur immediat a l’Ajuntament de Solsona, a petició del Departament d’Ensenyament. Això comportarà que el cost de l’execució del projecte executiu “urbanització del carrer” recaigui en principi sobre l’ens local. L’Ajuntament ha començat una tanda de converses per tal de poder cercar possibles solucions en relació al seu finançament. L’AMPA va verbalitzar que cada quinze dies trucaria per conèixer de primera mà l’evolució del tot el procés.
  6. Moció de Ple: Es va desestimar en un principi la moció de Ple des de l’Ajuntament .
Visita del Molt Honorable Senyor José Montilla, President de la Generalitat de Catalunya:
El President de l’AMPA, coincidint amb la visita del Molt Honorable Senyor José Montilla, va aprofitar l’avinentesa per traslladar-li la situació actual dins d’un àmbit informal, coincidint amb la inauguració de la Fira de Sant Isidre. La Comissió, amb el suport de l’AMPA, van redactar una carta que recull les principals problemàtiques i situació actual que es preveu fer-li arribar al President de la Generalitat de Catalunya, a diversos Diputats del Parlament i al Síndic de Greujes. 
  
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
S’han dut a terme reunions de treball amb els i les diferents professionals per valorar les diferents activitats, així com les propostes de millora.

  1. Piscina: En breu rebreu el full de preinscripció a l’activitat aquàtica per al proper curs i aprofitem per informar-vos que a partir del nou curs no es durà a terme el servei d’acompanyament ja que l’AMPA no disposa dels recursos humans necessaris. Per tant les famílies que optin per inscriure el seu fill/a en aquesta activitat extraescolar hauran d’acompanyar-los ells mateixos.
BLOC DE L’AMPA:
Podeu consultar tota la informació en l’adreça http://www.ampavinyet.blogspot.com/
  
EL CORREU ELECTRÒNIC DE L'AMPA:
Per qualsevol dubte, suggeriment o comentari us podeu adreçar a ampaelvinyet@gmail.com

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar