Breaking News

SERVEI D'ACOLLIDA I CANGURATGE

(PER A GAUDIR DEL SERVEI ÉS IMPRESCINDIBLE SER SOCI/A DE L’AMPA)

ACOLLIDA MATINAL
 de 7:45h a 9:00h 
•  Quota fixa: 30,00€/mes Domiciliació bancària. 
 • Preu per l'ús esporàdic: 2 Tiquets canguratge (6,00€/dia) 
  de 8:15h a 9:00h 
• Quota fixa: 15,00€/mes Domiciliació bancària. 
 • Preu per l'ús esporàdic: 1 Tiquet canguratge (3,00€/dia) 
 de 8:45h a 9:00h
Quota fixa: 10,00€/mes Domiciliació bancària. 
Preu per l'ús esporàdic: 1€/dia. Cal abonar la quantitat a la monitora de referència 
 • Espais d'acollida i canguratge:
Petits, mitjans i grans al Menjador d'Infantil (entrada per la porta del sorral)
CANGURATGE (S'ofereixen 3 franges de canguratge)
de 12:30 a 13:15h (migdia) 15,00€/mes
de 16:30 a 17:30h (tarda 1)  20,00€/mes.
de 17:30 a 18:00h (tarda 2) 15,00€/mes.
•  Preu per a esporàdics: 3,00€/franja horària. Per gaudir d’aquest servei és necessari comprar els tiquets al Bar Casal del Casal de Cultura. 

NORMES DEL SERVEI D’ACOLLIDA DE L’AMPA ESCOLA EL VINYET

 Cal ser soci/a de L’AMPA i estar al corrent de pagament per gaudir d’aquest servei. El canguratge es pagarà per les franges horàries que s'utilitzin: canguratge de migdia, de tarda o ambdòs.
 Les altes i baixes del servei s'han de comunicar mitjançant l'imprès oficial que teniu a la pàgina d'impresos d'aquest mateix bloc o penjat al taulell de l'AMPA, a l'escola.
 Per les vacances de Nadal i Setmana Santa la quota de canguratge es cobrarà íntegra.

 Els rebuts es passaran el dia 10 del mes en curs. Per cada rebut retornat hi haurà un càrrec de 3,00 € que serà carregat al rebut del mes següent.

 És important que respecteu els horaris de recollida del servei de canguratge a menys que es tracti d'una urgència justificada que podeu contactar amb l'escola i abonar la quota de la franja següent. Si els retards són reiterats la junta es reserva el dret de prendre les mesures que cregui oportunes. En els dos primers retards que es produeixin en un mateix curs s'avisarà a la família i en el tercer es procedirà a cobrar 5,00 €.
NO es podrà fer ús del servei com esporàdic, sense el tiquet corresponent.
 Les famílies que no tinguin contractat el servei de canguratge amb l'AMPA i que per motius imprevistos hagin de fer-ne ús poden contactar amb l'escola i posteriorment abonar el seu cost a la recollida de l'infant.
 Els pares i mares han de facilitar telèfons de contacte on estigueu localitzables per tal de poder contactar amb vosaltres en cas de necessitat o urgència.

 El cost dels danys materials a l’escola, a particulars, o bé a les instal·lacions en general, provocades per un nen/a deliberadament després que les persones responsables l’hagin advertit de la seva conducta, anirà a càrrec dels seus pares, tutors legals que hauran de reemborsar la quantitat corresponent. En queden exclosos els desperfectes provocats per accidents fortuïts.

No es poden portar joguines de casa. Els responsables del servei no es fan càrrec de la seva pèrdua, desperfectes que pugui patir o la seva sostracció.

 Els infant que no hagin anat a escola per motius de malaltia tampoc podran fer ús del servei de canguratge.

Qualsevol alta o baixa en l’ús del servei s’ha de comunicar abans del dia 25 del mes anterior. En el supòsit que la comunicació d'alta no s’hagi produït dins del termini prefixat es podrà optar per acollir-se com a esporàdic. La data d’inici de l’ús del servei coincidirà amb el començament d’un mes en concret.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar