Breaking News

29 d’octubre 2014

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE L'ESCOLA EL VINYET 2014

Eleccions al Consell Escolar de l’Escola EL VINYET

Aquest any es fa el relleu dels tres membres del sector pares i mares al Consell Escolar de centre, fet al que hem de donar molta importància atès que aquests representen tots els pares i mares de l'escola en el principal òrgan de govern del centre escolar, atès que és l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

El consell escolar de centre està format per: 
· El director
· El cap d'estudis
· 3 mestres elegits pel claustre
· 3 pares/mares d'alumnes
· 1 representant de l'Ajuntament
· 1 representant de l'AMPA
· El secretari del centre que actuarà com a secretari amb veu però sense vot
· 1 representant del personal no docent

PROCEDIMENT ELECTORAL:

  • Els cens electoral està penjat a l'escola fins el divendres 31 d'octubre. (es pot presentar reclamació a les inscripcions del cens entre el 3 i 5 de novembre).
  • Es poden presentar candidatures per escrit fins el 13 de novembre. (demanar els impresos a direcció)
  • Les candidatures seran publicades al tauler d'anuncis el dia 18 de novembre. 
  • Per actuar com a supervisor s'ha de presentar sol.licitud abans del 19 de novembre.
  • El sorteig per designar els membres de les meses electorals del sector pares i mares es farà el 31 d'octubre a les 12.30 h al vestíbul de l'edifici d'infantil.
  • Les meses electorals de tots els sectors es constituiran el 4 de novembre.
  • Les votacions seran el 26 de novembre de 2/4 de 5 a 6 al vestíbul del mòdul. 
  • Si no es presenta cap candidatura, l'elecció es fa per llistes obertes, tots els pares/mares són elegibles. Els que obtinguin més vots el dia de les votacions podran acceptar el càrrec o renunciar-hi. En cas de no acceptar el càrrec es notifica al següent més votat fins que s'arribi als 3 representants del sector pares/mares.
Per qualsevol dubte o aclariment en el procés us podeu adreçar a l'equip directiu de l'escola.

Enllaços que us poden interessar:

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar