Breaking News

15 de juny 2012

DARRERES NOTÍCIES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT: CALENDARI 2012-2013 I RESULTATS DE LA PROVA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2012

Roda de premsa 14 de juny

Calendari escolar del curs 2012-2013 d'acord a l'Ordre ENS/151/2012, de 5 de juny, per als centres educatius no universitaris de Catalunya

12 de setembre del 2012: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil i l'educació primària.

13 de setembre del 2012: inici de les classes als ensenyaments d'educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.

19 de setembre del 2012: inici de les classes als cicles formatius de grau superior, els ensenyaments de règim especial, les escoles oficials d'idiomes i els centres i aules de formació de persones adultes.

Del 22 de desembre del 2012 al 7 de gener del 2013: vacances de Nadal.

Del 23 de març a l'1 d'abril del 2013: vacances de Setmana Santa.

21 de juny del 2013: acaben les classes a tots els centres.

Els centres de segon cicle d'educació infantil i primària poden establir quatre dies festius de lliure disposició.

Els centres d'educació secundària obligatòria, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà poden establir tres dies festius de lliure disposició.

Aquests dies de lliure disposició no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes de cada trimestre. S'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar al servei territorial corresponent.

Excepcionalment els Serveis Territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, amb l'aprovació prèvia del consell escolar del centre.

********

Resultats de la prova de competències bàsiques de 6è de primària 2012

Ahir, en roda de premsa, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va presentar els resultats de les proves efectuades aquest any, exposant les següents conclusions:
  1. Els resultats suposen un pas en la lluita contra el fracàs escolar.
  2. Per primera vegada el nombre d’alumnes que no supera l’avaluació de sisè de primària és inferior al 20% i s’apropa a l’objectiu del 15%.
  3. Segons la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, “reduir la franja baixa és la millor manera d’avançar cap a la qualitat, l’equitat i la cohesió”.
  4. El proper curs es canviarà la metodologia de les proves i s’introduiran ítems per conèixer els nivells òptims.
  5. Una de les novetats d’enguany és que l’informe dels centres incorpora la comparativa amb altres centres de similar complexitat.

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar