Breaking News

15 de setembre 2011

FAMÍLIA I ESCOLA, JUNTS PER L'EDUCACIÓ

El Departament d’Ensenyament ha presentat un nou web, Família i Escola. Junts x l’Educació, adreçat específicament a les famílies.

Aquest espai, al qual es pot accedir des de la pàgina principal del Departament d’Ensenyament o des de www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola, facilita un seguit de recursos, d’informacions i d’orientacions per tal d’ajudar a les famílies en la tasca educativa dels seus filles i filles.

L’objectiu és aconseguir una major coresponsabilitat entre la família i l’escola, i per aconseguir-ho, el web inclou dos apartats clarament diferenciats:
- Escolaritat, on s’inclou tota la informació necessària des del punt de vista de les diferents etapes educatives
- Educar i créixer en família, on es vol donar suport a les famílies per tal que aquestes puguin obtenir més eines per a l’educació dels seus fills/es-
El web pretén ser el portal d’Ensenyament per a les famílies, a través d’un únic canal que evita la dispersió de la informació, de tal manera que les famílies poden accedir a tots els recursos i orientacions de forma senzilla a partir d’aquest canal únic.

Segons la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, “el nen o nena, el noi o noia ha de saber que a casa seva estan pendents de la seva evolució acadèmica. Coresponsabilitat sí, delegació no. Volem ajudar a entendre com evoluciona el seu fill/a, què aprendrà a l’escola, el com i el quan..”. En l’acte de presentació del web també hi eren presents la Directora General d’Atenció a la Família Comunitat Educativa, Meritxell Ruiz, i dels representants de les Federacions de Pares i Mares –FAPEL, FAPAC, FAPAES, CCAPAC, FACPA i DINCAT-FAMPADI-.

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar