Breaking News

18 de maig 2011

3 DE JUNY - ELECCIONS A LA JUNTA DE L'AMPA: CENS DEFINITIU DE SOCIS

El dia 16 de maig va ser l'últim per a presentar reclamacions al cens de socis de l'AMPA, que podran votar i ser elegibles a les eleccions del dia 3 de juny.

Aquí us deixem l'enllaç al CENS DE SOCIS definitiu

D'acord al calendari previst, el termini de presentació de candidatures, per escrit al despatx de l'AMPA, acaba el dia 27 de maig.

Informació d’interès: Les candidatures presentades en bloc hauran de fer constar la relació de càrrecs i persones i, com a mínim, han d’estar composades per president/a, secretari/a, tresorer/a i 4 vocals.

El dia de les eleccions estaran a disposició dels sòcis/es de l’AMPA les diferents paperetes, en funció de si hi ha candidatures o, en el cas que no n'hi hagi cap, es vagi a llistes obertes.

Les diferents candidatures presentades, si es dóna el cas, podran designar, entre els socis numeraris, un interventor/a que els representi a la mesa electoral.

Seran elegits president/a, secretari/a, tresorer/a i vocals de la candidatura que obtingui la majoria simple dels socis presentats o representats, segons el que preveu l’article 12.3 dels estatuts de l’AMPA.

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de socis i sòcies, amb els seus domicilis, certificada pel secretari  i amb el vistiplau del president, segons el que preveu l’article 12.4 dels estatuts de l’AMPA.

Reaccions:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per comentar